Yhteenveto TM-ohjelmasta
työyhteisön kehitysohjelmana

aloitussivu.gif (1408 bytes)

yhteenveto.gif (1376 bytes)

ajankohtaista.gif (1510 bytes)

tutkimuksia.gif (1446 bytes)

kokemuksia.gif (1425 bytes)

kysymykset.gif (1530 bytes)

kurssit.gif (1276 bytes)

 

Yhä useammassa yrityksessä tiedostetaan, että ihmiset ovat sen tärkein voimavara. Informaatioyhteiskunnassa yritysten suorituskyky on tiukasti sidoksissa sen henkilöstön luovuuteen sekä oppimis-, tiedonhankinta- ja paineensietokykyyn. TM-ohjelmalla näitä kykyjä voidaan dokumentoidusti kehittää. Paremmat johtajat ja luovempi henkilöstö tuottavat yritykselle mitattavasti parempia tuloksia. Yrityksissä, joissa ohjelma on otettu laajaan käyttöön, tuottavuus on noussut jopa 50%.

Jokaiselle yritykselle on pitkällä aikavälillä tuottoisinta koulutus, jolla voidaan nostaa henkilöstön henkistä kehitystasoa, koska juuri se on luovuuden, oppimiskyvyn ja toiminnan perusta. Tuloksellisen henkisen valmennuksen ohjelman tulee kehittää yksilön tietoisuuden jalustaa, aivoja ja hermostoa, sekä tuottaa mitattavissa olevia tuloksia luovuuden, oppimiskyvyn ja älykkyyden alueilla.

Transsendenttinen Meditaatio eli TM-tekniikka tuottaa mitattavissa olevia myönteisiä vaikutuksia aivojen ja hermoston toimintaan. TM-harjoituksen aikaansaama syvä rentoutuminen lisää psyykkistä energiaa ja tasapainottaa fysiologisia toimintoja siten, että kehon omat puolustusmekanismit toimivat paremmin stressiä ja erilaisia sairauksia vastaan. Psykologisissa testeissä TM-ohjelmasta on havaittu olevan apua mm. sellaisissa stressivaivoissa kuin unettomuus, yleisväsymys ja esiintymisjännitys.

Henkisen suorituskyvyn alueella ohjelman vaikutukset tulevat esiin esim. parantuneena muistina ja keskittymiskykynä. Useissa tutkimuksissa tekniikan on havaittu kehittävän myös älykkyyttä sekä nuoruus että aikuisiällä. Luovuuden ja itseluottamuksen kasvu ovat nekin selvässä yhteydessä TM-tekniikan soveltamiseen.

TM-ohjelman edut henkisten voimavarojen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäjänä on dokumentoitu yli 600 tutkimuksessa. Tiivistäen TM-ohjelman vaikutukset yrityksessä ovat seuraavat:

- kehittää henkilöstön luovuutta ja itsensä toteuttamisen kykyä 2 - 4 kertaa tehokkaammin kuin muut menetelmät
- ehkäisee ja vähentää työstressiä ja siitä aiheutuvia sosiaalisia ym. ongelmia
- vähentää sairastumisia ja työpoissaoloja jopa 50%

Aloitussivulle     Ajankohtaista      Kokemuksia      Tutkimukset
Kysyttävää      TM-luennot/-kurssit      Yhteystietoja