Tutkimuksia TM-ohjelmasta

aloitussivu.gif (1408 bytes)

yhteenveto.gif (1376 bytes)

ajankohtaista.gif (1510 bytes)

tutkimuksia.gif (1446 bytes)

kokemuksia.gif (1425 bytes)

kysymykset.gif (1530 bytes)

kurssit.gif (1276 bytes)

yhteystiedot.gif (1498 bytes)

Yli 600 tutkimusta 214 eri tutkimuslaitoksessa osoittaa TM-tekniikan lisäävän yksilön henkistä suorituskykyä ja parantavan fyysistä hyvinvointia. TM-ohjelman hyödyt työyhteisön kannalta on nekin vahvistettu useissa tutkimuksissa. Seuraavassa muutama lyhyt yhteenveto tutkimustuloksista:

Kohentunut henkinen hyvinvointi,
unenlaatu ja yleinen terveydentila

Kahdessa yrityksessä, joissa TM-ohjelman vaikutuksia tutkittiin kolme kuukautta ohjelman aloittamisen jälkeen, osoittautuivat ne johtajat ja työntekijät, jotka harjoittivat TM-tekniikkaa säännöllisesti, merkittävästi terveemmiksi, henkisesti paremmin voiviksi ja elinvoimaisemmiksi kuin kontrolliryhmän jäsenet. TM-harjoittajat kärsivät huomattavasti muita vähemmän mm. päänsärystä ja selkäkivuista. Lisäksi he raportoivat unenlaatunsa parantuneen.

Lähde: Anxiety, Stress and Coping: International Journal 6: 245-262, 1993.

Älykkyys kehittyy useilla eri älykkyyden osa-alueilla

Transsendenttisen Meditaation vaikutuksia luovuuteen ja älykkyyteen tutkittiin väitöskirjassa, joka oli yhteenveto kolmesta erillisestä koululaisille tehdystä tutkimuksesta.

Ensimmäisessä tutkimuksista oli 154 koehenkilöä, jotka oli satunnaisesti jaettu kahteen ryhmään. Näistä toinen oppi TM-meditaation ja toinen käytti saman ajan päivätorkkuihin. Toisessa tutkimuksessa 87 naispuolista opiskelijaa oppi joko TM-tekniikan tai ei mitään. Heitä vertailtiin myös 41 opiskelijaan, jotka oppivat kiinalaisperäisen meditaatiomenetelmän. Kolmannessa tutkimuksessa 99 miespuolista opiskelijaa jaettiin satunnaisesti joko TM-ryhmään tai kontrolliryhmään.

Tulosten yhteenveto paljasti TM-meditaation tuoneen hyötyvaikutuksia kaikilla seitsemällä tutkitulla mittarilla. Luovuuden, älykkyyden, keskittymiskyvyn ja valppauden kehittymistä kuvaavat mittarit osoittivat näiden piirteiden kehittymistä. Lisäksi ryhmiä vertailtiin ahdistuneisuuden kehittymisen osalta. TM-ryhmä osoittautui vähemmän ahdistuneeksi.  Koeaika tutkimuksissa oli puolesta vuodesta vuoteen.

Lähde: Intelligence (September/October 2001), Vol. 29/5, pp. 419-440.

Lisääntynyt energisyys

Helsingin yliopistossa tehdyssä psykologian tutkielmassa TM-harjoituksen todettiin alentavan ahdistuneisuutta, lievittäneen stressioireita ja lisäävän energisyyttä erityisesti henkilöillä, jotka harjoittivat meditaatiota säännöllisesti.

Lähde: Nyberg Marketta; Kokemuksellisen muutoksen mahdollisuus Transsendenttisessa Meditaatiossa, psykologian tutkielma, Helsingin yliopisto, psykologian laitos, 1989.

Kehittynyt luovuus

Cornellin yliopistossa suoritetussa tutkimuksessa mitattiin TM-tekniikan vaikutuksia luovuuteen Torrancen luovan ajattelun testeillä. TM-tekniikan oppineet koehenkilöt saivat kontrolliryhmäläisiä huomattavasti parempia pisteitä sekä verbaalista luovuutta mittaavissa testeissä että kahdella muulla luovuuden osa-alueella tehdyissä kokeissa.

Lähde: Journal of Creative Behaviour 13:169-180, 1979.

Lisääntynyt tuottavuus ja työtyytyväisyys

Työntekijät jotka olivat harjoittaneet TM-tekniikka keskimäärin 11 kuukautta kokivat kontrolliryhmän jäseniin verrattaessa työnsä huomattavasti tyydyttävämmäksi. Lisäksi heidän tuottavuutensa työssä oli lisääntynyt tuntuvasti. Samalla heidän halukkuutensa vaihtaa työpaikkaa väheni.

Lähde: Academy of Management Journal 17: 362-368, 1979.

Sivun alkuun

Aloitussivulle     Ajankohtaista      Kokemuksia      Tutkimukset
Kysyttävää      TM-luennot/-kurssit      Yhteystietoja