Ajankohtaista aiheesta

aloitussivu.gif (1408 bytes)

yhteenveto.gif (1376 bytes)

ajankohtaista.gif (1510 bytes)

tutkimuksia.gif (1446 bytes)

kokemuksia.gif (1425 bytes)

kysymykset.gif (1530 bytes)

kurssit.gif (1276 bytes)

yhteystiedot.gif (1498 bytes)

 

Laskusuhdanteen taustalla olevan masennuksen voittaminen (19.9.2009)

Asiantuntijat kannustavat TM-ohjelman käyttöönottoon liike-elämässä

Talouden laskusuhdanne on heikentänyt varmuutta työpaikkojen jatkuvuudesta liike-elämän keskuksissa eri puolilla maailmaa. Irtisanomisten aikana työpaikkansa säilyttäneitten työntekijöiden on täytynyt ottaa lisää vastuita ja usein myös lisää työkuormaa. Mitkä ovat seuraukset? Yltyvä työstressi, masennus ja ahdistus, mitkä kaikki heikentävät tuottavuutta ja työn laatua ja lisäävät henkilöstön vaihtuvuutta pitkällä aikavälillä. Johtava psykologi Nancy Liebler ja psykiatri Norman Rosenthal ovat yhteistyössä tuomassa Transsendenttisen Meditaation hyötyjä ammattilaisille liike-elämässä. Neurologi Gary Kaplan yhtyy ajatukseen ja havainnollistaa meditaation fysiologisia vaikutuksia, jotka ovat merkittävä tekijä masennuksen voittamisessa – ja sitä kautta myös laman ja laskusuhdanteen voittamisessa.

Perjantaina 9. lokakuuta New Yorkissa pidetyssä konferenssissa aihetta käsiteltiin otsikolla "Masennuksen voittaminen laskusuhdanteessa".

Tilaisuudessa esiteltiin muun muassa tutkimuksia jotka ovat osoittaneet että Transsendenttisen Meditaation tekniikka tasapainottaa kehon toimintoja, vähentää ahdistuneisuutta ja masennusta, sekä edistää rauhallisempaa ja suorituskykyisempää otetta työhön. Meditoivat työntekijät ovat terveempiä ja tasapainoisempia. He ratkaisevat ongelmia tehokkaammin ja luovemmin.

Tilaisuudesta nauhoitetut, inspiroivat englanninkieliset esitykset ovat nähtävissä http://www.tmbusiness.org/overcoming_depression/

*******

TM-tekniikasta hieno uusi sivusto suomeksi (30.9.2009)

wpe2.jpg (6048 bytes)
Suomen TM-liitto ry on avannut uuden Transsendenttista Meditaatiota käsittelevän sivuston. Sivustolta löytyy mm. useita videoita sekä laaja katsaus viimeaikaisista meditaatiotutkimuksista. Englanninkielistä TM Business -sivustoa on uudistettu myös viime aikoina entistä informatiivisemmaksi ja raikkaammaksi. Katso tästä.

TM:n verenpainetta alentavista vaikutuksista laaja yhteenvetotutkimus (12.1.2008)

Transsendenttisen Meditaation vaikutuksia verenpaineeseen tutkittiin 17 erllistä tutkimusta käsittäneessä meta-analyysissä. Yhteenveto vertaili erilaisia stressin alentamiseen tarkoitettuja menetelmiä, kuten biofeedback, ohjattu biofeedback, lihasrentoutus, stressinhallintaharjoitukset. Yhteenvetoon hyväksyttyjen tutkimusten koehenkilöiden määrä oli noin 1000 henkeä. Tilastollinen analyysi osoitti, että vain TM-tekniikka tuotti tilastollisesti merkitsevän (lievästi kohonneen) verenpaineen alenemisen.

(Lähde: Current Hypertension Reports, December 2007)
Artikkeli kokonaisuudessaan

*******

Yhä useampi yhdysvaltalaisyritys tarjoaa meditaatiota työntekijöilleen työterveyskuluja alentaakseen (1.4.2005)

Washington Post -lehti raportoi 3.3.2005, että yhä useampi yritys tarjoaa nykyisin työntekijöilleen uusia menetelmiä stressin hallintaan, luovuuden kehittämiseen ja terveyden ylläpitoon. Artikkelia varten haastateltu Tower Companies -yrityksen toimitusjohtaja Jeffrey Abrahamson kommentoi asiaa todeten, että terveydenhoitokulujen pitämiseksi alhaisina oleellista on sairauksien ennaltaehkäisy.
Abrahamson otti TM-meditaation yrityksessään käyttöön kaksi vuotta sitten sekä johtaja- että suorittavalla tasolla. Hänen mukaansa meditaatiota harjoittavat työntekijät voi helposti tunnistaa: ”He ovat valppaampia ja fiksumpia. Ihmiset tarvitsevat työkaluja, joiden avulla he voivat tulla menestyksekkäämmiksi ilman suuria uhrauksia. Ennen aikaan työtä tehtiin, kunnes voimat loppuivat – tällä tyylillä todistettiin oma arvo työnantajalle. Kun nykyään katsoo amerikkalaisia, aivan liian monella on esim. sydänvaivoja ja verenpainetta. Fysiologiamme ei ole tarkoitettu työskentelemään jatkuvassa stressissä.”
Artikkelissa huomautettiin, että joogan ja meditaation avulla saatetaan tavoitella muutakin kuin vain stressistä vapautumista. Ian Mitroff, joka toimii liikkeenjohdon professorina Etelä-Kalifornian yliopistossa, toteaa, että ”joogassa ja meditaatiossa on myös henkinen tai hengellinen aspektinsa. Kun ihmiset käyttävät valtaosan valveillaoloajastaan työn ääressä, he etsivät elämäänsä tarkoitusta ja syvempää merkitystä.”

*******

Meditaatio alentaa verenpainetta (3.2.2005)

Transsendenttisen Meditaation vaikutuksia kohonneen verenpaineen alentajana on tutkittu useiden vuosien ajan. Viimeisin tutkimus aiheesta ilmestyi 28.1.2005 American Journal of Hypertension -tiedejulkaisussa.
Kyseisessä vuoden kestäneessä tutkimuksessa oli 150 lievästi kohonneesta verenpaineesta kärsivää koehenkilöä, jotka jaettiin kolmeen eri ryhmään. Ryhmistä yhdelle opetettiin TM-tekniikka, toiselle fyysinen rentoutusharjoitus ja kolmannelle annettiin liikuntaan ja ravintoon liittyviä suosituksia. Kutakin ryhmää ohjattiin ja seurattiin yhtä paljon.
TM-ryhmällä aleni sekä systolinen että diastolinen verenpaine ja ryhmän tulokset olivat selvästi paremmat kuin muissa ryhmissä.

Aiheesta oli artikkeleja lehdistössä kautta Yhdysvaltain, mm. San Fransisco Chronicle ja Oakland Tribune -lehdissä. Katso esim:
http://www.insidebayarea.com/sanmateocountytimes/localnews/ci_2539710

Stressin torjuntaan olisi panostettava (18.11.2004)

Työterveyslaitoksen tietotyö-ohjelman tilinpäätös on selkeä: stressin torjuntaan olisi panostettava paljon nykyistä enemmän. Työterveyslaitoksen tiedotteessa todetaan mm., että "Kroonisen stressin ehkäisy ja työssä jaksamisen edistäminenedellyttävät jatkossa yhän enemmän kansallisia voimavaroja. Toiminnassa tulee keskittyä ennaltaehkäisyyn ja niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin työympäristön ja työkyvyn parantamiseen.

Lisätietoja: http://www.tietoyhteiskunta.fi/=uutiset/160177

 

Meditaatio Time-lehden kansiaiheena (15.8.2003)

Time August 4, 2003
Time -lehti käsitteli meditaatiota ykkösaiheenaan elokuussa -03. Artikkelin mukaan mm. näyttelijä Heather Graham on harjoittanut Transsendenttista Meditaatiota jo vuodesta 1991.

"On niin helppoa käyttää paljon aikaa huolehtimiseen ja päähänpinttymiin, mutta meditaatio saa minut hienolle tuulelle", toteaa Graham, joka yleensä meditoi 20 minuuttia aamulla herättyään ja uudelleen iltapäivällä. "Transsendenttinen Meditaatio muistuttaa minua, että se mitä tunnen sisälläni on tärkeää. Kun sinulla on tämä tunne, sinulla on kaikki".

Usean sivun artikkeli meditaatiosta käsittelee paitsi meditoivia julkkiksia myös meditaatioon liittyviä tutkimuksia.

Transsendenttinen Meditaatio kehittää älykkyyttä ja luovuutta (22.10.2001)

Kansainvälinen tiedejulkaisu Intelligence julkaisi syys-lokakuun numerossaan yhteenvedon kolmesta tutkimuksesta joissa arvioitiiin Transsendenttisen Meditaation vaikutuksia luovuuteen ja älykkyyteen.

Ensimmäisessä tutkimuksista oli 154 koehenkilöä, jotka oli satunnaisesti jaettu kahteen ryhmään. Näistä toinen oppi TM-meditaation ja toinen käytti saman ajan päivätorkkuihin. Toisessa tutkimuksessa 87 naispuolista opiskelijaa oppi joko TM-tekniikan tai ei mitään. Heitä vertailtiin myös 41 opiskelijaan, jotka oppivat kiinalaisperäisen meditaatiomenetelmän. Kolmannessa tutkimuksessa 99 miespuolista opiskelijaa jaettiin satunnaisesti joko TM-ryhmään tai kontrolliryhmään.

Tulosten yhteenveto paljasti TM-meditaation tuoneen hyötyvaikutuksia kaikilla seitsemällä tutkitulla mittarilla. Luovuuden, älykkyyden, keskittymiskyvyn ja valppauden kehittymistä kuvaavat mittarit osoittivat näiden piirteiden kehittymistä. Lisäksi ryhmiä vertailtiin ahdistuneisuuden kehittymisen osalta. TM-ryhmä osoittautui vähemmän ahdistuneeksi.  Koeaika tutkimuksissa oli puolesta vuodesta vuoteen.

Lähde: Intelligence (September/October 2001), Vol. 29/5, pp. 419-440.

Hermosto aukeaa, lihaksisto rentoutuu (12.11.1999)

"Tänä päivänä menestyjä voi olla kuka tahansa. Harrastus, jonka on todettu parantavan luovuutta, oppimis-, keskittymis- ja stressinsietokykyä on kurssihinnaltaan kallis, mutta kurssin käytyään taidon hallittsee koko loppuelämän. Sekä menestyminen, että mielenrauha ovat lähes taattuja!", kertoo Transsendenttisesta Meditaatiosta Helsinki.Net -lehden numero 2/1999. Artikkeli kertoo meditaation alentavan veren kortisoli- ja stressihormonipitoisuuksia sekä lisäävän aivojen verenkiertoa 20 - 40 prosentilla. "Hermosto aukeaa, verenkierto paranee ja lihaksisto rentoutuu. Tämän jälkeen keho toimii luonnollisemmin, käyttää ravinnon hyväkseen ja kokee paineen eri tavoin kuin pysyvästi stressaantunut ihminen."

Meditaatio rentouttaa verisuonet ja alentaa verenpainetta (15.8.1999)

Reuterin tietotoimisto välitti 5.8.1999 uutisen, jonka mukaan Transsendenttinen Meditaation aikaansaama verenpaineen alentuminen saatta johtua verisuoniston paremmasta toiminnasta. Kokeessa, jossa vertailtiin 18 hengen TM-ryhmää ja 18 kontrollihenkilöä verisuonten vastus laski meditaation aikana 6,5%. Samanaikaisesti laski myös TM-ryhmäläisten systolinen verenpaine.
Jo vuosien ajan on ollut tiedossa, että meditaation avulla voi kohonnut verenpaine laskea, mutta Vernon Barnesin johtamassa tutkimuksessa saatiin tärkeää lisätieto verenpaineen alentumisen mekanismista. Tutkimus julkaistiin lehdessä Psychosomatic Medicine 1999; 61:524-531.

Parempi terveys ja työilmapiiri meditaation avulla (12.7.1999)

Die Welt -lehti kertoo artikkelissa "Miten stressin vaivaama johtaja löytää sisäisen rauhan ja tyytyväisyyden", niistä tuloksista, joita Transsendenttisella Meditaatiolla on havaittu olevan työyhteisössä.
Artikkelissa havainnollistetaan stressivaivojen kehittymistä ja todetaan, että teollisuusmaissa stressiin joko epäsuoraan tai välittömästi liittyvät vaivat kattavat jopa  70 - 80 prosentia kaikista sairauksista. Johtavassa asemassa olevista jopa 85 prosenttia kärsii stressioireista.
Meditaation on havaittu parantavan kehon itsesäätelymekanismia ja alentavan yleistä sairastumista. Useissa tutkimuksissa on TM-meditaation oppineiden työntekijöiden fyysisten ja psyykkisten vaivojen havaittu vähentyvän kymmenillä prosenteilla.
Menestyvä saksalaisjohtaja Harald Hagedorn toteaa testanneensa meditaation ja kertoo yrityksensä liikevaihdon kasvaneen "testiaikana" 200 prosenttia. Vielä tärkeämpänä hän kuitenkin pitää sitä, "että hänestä on tullut onnellisempi ihminen".

Lähde: Die Welt, 5.8.1999

TM tehokkainta stressiä vastaan (12.2.1999)

Transsendenttinen Meditaatio on tehokkain tapa rentouttaa kehoa, alentaa korkeaa verenpainetta, vähentää ahdistuneisuutta ja tupakan, alkoholin tai huumeiden käyttöä, ilmenee tutkimusyhteenvedosta, joka oli pääartikkelina tiedejulkaisussa  The American Journal of Health Promotion (may-june, 1998). Tutkijat tri David Orme-Johnson ja tri Ken Walton toteavat tutkimusyhteenvedon osoittavan, että meditaatio- ja rentoutustekniikoiden vaikutukset eivät ole samanlaisia.
Yhteenvedon tuloksissa ilmenee, että stressiongelmien ohella TM tuottaa muita menetelmiä selvästi suuremman hyödyn myös itsensä toteuttamisen - kokonaisvaltaisen psykologisen kasvun - kehittäjänä. Tutkimusyhteenvedon tulokset on koostettu 650 erillisestä tutkimuksesta, joista osa on tilastollisia meta-analyysejä. 

Keskiportaan johto kovilla, lääkärit ja hoitajat stressaantuneita (12.2.1999)

Yrityksissä viime vuosina tapahtuneet suuret muutokset ovat johtamisen tutkijoiden mukaan koskettaneet kaikkein raskaimmin keskijohtoa. Heidän asemaansa ja tehtäviään on myllätty eniten. Keskijohto on kuitenkin  yleensä jätetty pärjäämään muutoksessa itsekseen. Tämä on johtanut monen kohdalla kasvaviin työpaineisiin ja stressin lisääntymiseen.

Potilastyötä tekevistä lääkäreistä joka toinen tuntee itsensä uupuneeksi, väsyneeksi ja stressaantuneeksi, ilmenee Lääkäriliiton ja Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta, joka käsittelee läkäreiden työoloja ja uupumusta. Tutkimus toi esiin myös lääkäreiden yllättävän yleiset alkoholi- tai riippuvuusongelmat.

Perusterveydenhoidossa työskentelevien hoitajien työuupumusta on selvitetty Tyky-toiminnan puitteissa Lappeenrannassa. Kohtalaisia stressioireita poti hoitajista 11 prosenttia, masennusoireista kärsi usein joka viides vastanneista ja alkoholin väärinkäyttö oli ongelma joka seitsemännellä. Stressi ilmeni sisäisenä pahoinvointina sekä vetäytymisenä sosiaalisesta elämästä ja harrastuksista tai unettomuutena.

Lähteet: Helsingin Sanomat 4.10.1998; 4.11.1998 ja 8.1.1999

Työterveyslaitos tutki: kuntoremontti ei vähennä sairaspoissaoloja (12.2.1999)

Työterveyslaitoksella tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan kuntoremontti-tyyppisellä laitoskuntoutuksella ei saavuteta mitattavaa hyötyä sairaspoissaoloissa. Metsäalan yrityksessä suoritetussa tutkimuksessa verrattiin 178:n kuntoremontissa ollen työntekijän terveydentilaa yrityksen 4000 työntekijän joukkoon. Kahden vuoden seurantatutkimuksessa molempien ryhmien sairauspoissaolot hieman lisääntyivät.

Lähde: Helsingin Sanomat 1.10.1998

Meditaatio on tulossa johtamiseen (30.10.1998)

"Nykyisin puhutaan paljon tietoisuuden kehittämisestä ja siitä että olisi hyvä oppia tiedostamaan erilaisia asioita. Meditaatio kehittää tietoisuutta ja itsetuntemusta. Se on myös nopea tapa rauhoittua ja pitää poissa turha stressi." Näin sanoo kauppatieteiden tohtori Terttu Grönfors, joka on väitellyt suorituskyvyn johtamisesta International Management Centresissa ja saanut siitä hyvästä pari vuotta sitten kansainvälisen Vuoden tohtori -palkinnon. Ulkomaisissa johtamistaidon oppaissa meditaatiota pidetään nykyisin tärkeimpänä itsensä kehittämisen muotona kommunikaatiotaitojen opettelemisen ja liikunnan harrastamisen ohella. -Ja nyt se alkaa olla kohta täälläkin...

Lähde: Pirkka 11/98

Työssä loppuun palaminen koetaan suurongelmaksi (30.10.1998)

Ylivoimainen enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että työntekijöiden loppuun palaminen on suuri työelämän epäkohta. SAK:n Suomen Gallupilta tilaamassa mielipidetiedustelussa  64% vastaajista katsoo johdonmukaisesti, että työssä jaksaminen on ongelma ja että työtahtia ei ole enää varaa kiristää. SAK:n osastopäällikkö Eero Heinäluoman mukaan jaksamisongelma on kasvanut jo niin suureksi, että uhkana on kollektiivinen burn-out, jonka hoitaminen tulee kaikille kalliiksi.

Lähde: Helsingin Sanomat 17.10.1998

TM tuottaa terveyttä ja vähentää poissaoloja (11.9.1998)

"Transsendenttisen Meditaation vaikutuksista on viime vuosikymmenien aikana tehty satoja tutkimuksia ja sen tuloksia on raportoitu laajasti. Ne ovat vakuuttavia. Säännöllinen meditointi tuottaa hyvää terveyttä ja lisää henkistä jaksamista ja antaa suorituskykyä. Maailmalla on vakuutusyhtiöitä, jotka antavat meditoijille alennuksen, sillä heidän aiheuttamansa kustannukset ovat normaaliväestöä paljon alhaisemmat. Tutkimusten mukaan yrityksissä on raportoitu huomattavasta sairaspoissaolojen vähenemisestä meditoinnin ansioista."

Lähteet: Uratie / Tekniikka&Talous 10.9.1998 ja Uratie / Tietoviikko 11.9.1998

Aloitussivulle     Ajankohtaista      Kokemuksia      Tutkimukset
Kysyttävää      TM-luennot/-kurssit      Yhteystietoja